Սակագին-Բիզնես -1

Սարքը գնում է պատվիրատուն, և միանում համակարգին < Տեղադրումը կատարվում է Մեր Կողմից>

1 օբյեկտի ամսեկան միացման արժեքը 1․000 դրամ

                     Սակագին-Բիզնես -2

Սարքը տրամադրվում և տեղադրվում է Մեր կողմից

1 օբյեկտի ամսեկան միացման և սպասարկման  արժեքը 4․000 դրամ

                                            Սակագին  Ընտանեկան

Ծառայությունը տրամադրվում է Անդրոիդ հավելվածի միջոցով , առանց լրացուցիև սարքերի օգտագործման։

Հարմար է կիրառել դպրոցական երեխաների տեղակայման և շարժի վերահսկման համար

2 օբյեկտի ամսեկան միացման արժեքը 1․000 դրամ